Välkommen till Individhuset
VÄLKOMMEN TILL INDIVIDHUSET

Lever du det liv du vill? 

Vill du investera i dig själv?

COACHING – VAD ÄR DET? 
Coaching är ett samarbete mellan coach och klient där vi tillsammans jobbar från nuläge mot önskat mål och utveckling. Det är en process, där coachen vägleder och frågar så att klienten själv hittar svaren för att gå vidare. Coachen är där som inspiratör, stöd, utmanare, påhejare och supporter. 

VARFÖR COACHING?
Coaching ökar din motivation att se nya möjligheter och höja blicken. Vi fokuserar på din potential och vart du vill komma. Vi hjälper dig att se vad som behövs för att ändra beteende och mönster. Det är ett kraftfullt verktyg för att skapa förändringar, både på det personliga planet och det yrkesmässiga. 

FÖR VEM?
Coachingen hjälper individ, företag och organisationer att se hur förändringar ska ske, få nya perspektiv, locka fram idéer, hitta ny motivation och energi. Vi sätter mål, stora och små, som följs upp kontinuerligt. Coachingen kan både vara individuell och i grupp – för alla som vill utvecklas.

VILL DU UTVECKLAS …
Hur ofta stannar du upp och funderar över vart du är på väg? Om du lever det liv du vill? Vågar du lyssna på dina egna svar? Vad vill du? …

INSPIRERAS …
Coaching är för dig som vill arbeta aktivt med din personliga utveckling, för dig som vill styra ditt eget liv. Du kommer att inspireras, utmanas och stöttas på din väg mot dina mål.… 

OCH FÖRÄNDRAS?
Det är du som individ som är i fokus. Du får hjälp att stanna upp och reflektera över dig själv och din omgivning. Att få insikt är en förutsättning för förändring! 

Tryggare, mer positiva, mer medvetna människor som vet vad de innerst inne vill:

  • ökar den personliga effektiviteten
  • ger bättre livskvalité / välbefinnande
  • högre livskompetens = (hur vi på ett effektivt och hälsofrämjande sätt lär oss handskas med alla de situationer som vi möter i livet). 

Detta gynnar individen och den organisationen där denne befinner sig.
Mer harmoniska och lyckliga människor som känner att de gör det de vill, följer sina värderingar och drömmar ger en mening till livet. 

Företag och organisationer som består av dessa människor är bättre rustade för alla de förändringar som vår tid kännetecknas av.

Börja satsa inifrån så ser vi alla resultaten utifrån!

Vill du investera i dig själv? 

Börja med att kontakta mig för mer information eller bokning av gratis prova på coaching:

Mejla till:

[email protected]

eller skicka sms till:

0707-474050