Våra tjänster

Coaching för dig som privatperson:

Vanligt är att man börjar med ett kartläggningssamtal där vikten läggs på målbild med coachingen, därefter 5 samtal för att det ska ske en förflyttning/förändring till det läge du önskar.

Coaching företag:

Vi kommer överens om upplägg för bästa resultat.

VAD VILL DU?

Outplacement

Omställning

Självtest:

Är du redo för att bli coachad just nu? Ge dig själv ett betyg fri 1-10, där 1= håller inte med alls, och 10=helt överens.

Fråga 1: Jag är redo att tänka igenom de perspektiv jag har och försöka med nya.

Fråga 2: Jag kommer att hålla mina coachingavtal.

Fråga 3: Jag är redo att göra det jobb som krävs för att jag ska nå mina mål.

Fråga 4: Om jag upplever att jag inte får det jag behöver från coachingen säger jag till på en gång så att vi kan anpassa coachingrelationen på nytt.

Fråga 5: Jag ser coachingen som en investering i mitt liv?

Resultat:

0-20: Inte ”coachingbar” just nu

21-30: ”Cochingbar” men behöver mer motivation och förpliktelse.

31-40: Redo för coaching.

41-50: Mycket redo och längtar!

Copyright © 2020 individhuset